Vita Artikelserie

Vem Äger Arbetsplatsen?

Vem Äger Arbetsplatsen?

Ur ett strategiskt perspektiv är den viktigaste frågan men kanske också den största utmaning för att skapa en framgångsrik organisation är att någon måste ta fullt ägandeskap av arbetsplatsen.

Nya moderna arbetssätt skapar en mer komplex kontorsmiljö som kräver ett större ansvarstagande från förvaltningen. För att uppnå detta är det viktigt att jobba med frågan om ögande av arbetsplatsen.

Vem äger arbetsplatsen?
House Management tar ett ansvar för hela arbetsplatsen. Det innebär också att i viktiga frågor integrera med HR och Office IT för att kunna lösa ett bredare spektrum av frågor, utan att det skall behöva ta fokus från ledningen och verksamheten.

Vad betyder kollektivt ansvar?
Kollektivt ansvar är att flera parter gemensamt tar ansvar för en fråga. Detta är egentligen inget konstigt, men ofta blir det ändå fel och ansvaret är istället fragmenterat och resultatet blir att ingen av parterna faktiskt axlar det totala ansvaret.

För att avgöra om vi faktiskt tar ett ansvar kan vi ställa oss den enkla kontrollfrågan; Om resultatet inte är tillfredsställande, kan någon part skylla på en annan?. Definitionen på kollektivt ansvar är att ingen tillåts skylla på någon annan och att alla måste stå till svars. På detta sätt kan vi driva frågor framåt utan suboptimeringar, men också utan att vi kan undkomma ansvar genom att peka på någon annan.