Vi får kontor att fungera!

Vi förstår vad som krävs för att hantera komplexa kontorslösningar och är en oberoende resurs som hjälper och rådger företag och organisationer att skapa en agil förvaltningsorganisation för moderna kontor och arbetsplatser.

House Management

Vi hjälper er att skapa ett effektivare och smartare kontor med högre trivsel och med högre servicenivå, hela tiden anpassat efter kärnverksamhetens behov genom vårt unika koncept - House Management.

Konkurrensen på marknaden har ökat dramatiskt de senaste åren. Kunderna har blivit mer krävande och den ökade digitaliseringen har medfört krav på förändrat arbetsätt. Förväntningarna på ett effektivt värdeskapande arbete har ökat och därmed också kravet på samarbete. Ett sätt att möta detta är mer lättrörliga arbetsplatser som är oberoende av plats och tid.

Men, för att skapa ett modernt och effektivt kontor är det inte tillräckligt att flytta till nya lokaler eller att förnya kontorsinredningen. Det väsentliga är att förändra och förbättra strukturerna och processerna inom förvaltnings- och serviceorganisationerna.

Ett projekt för att skapa en mer effektiv House Management-organisation kan göras parallelt med ett lokalprojekt eller som en ren förändring för att bättre kunna ta sig an framtida utmaningar.

Läs Mer
vita management vita management

VITA Network

Ett professionellt nätverksforum för Dig inom Facility Management och förvaltning av arbetsplatser som ger Dig möjlighet att växa och utvecklas i din roll.


img

Söker Du nya idéer och ett forum att utvecklas och inspireras i?

I våra nätverk samlar vi kompetens och delar den. Vi bygger starka, professionella nätverk där vi utvecklas och växer tillsammans.
Vita Management leder nätverksträffarna och förmedlar fakta, insikter och trender till våra grupper.

Nu startar vi nya grupper!

Nu i april/maj startar vi Vita Network för House Services
En nätverksgrupp för dig som svarar för de funktioner som får en arbetsplats att fungera i praktiken - vi kallar det House Services.
Din roll benämns ofta som Office Manager, Kontorsansvarig

Jag är intresserad, kontakta mig

Om Oss

Vi har gedigen kompetens och lång erfarenhet av att leda och utveckla agila arbetssätt och organisationer. Vi förstår vikten av att lyfta förvaltningen till en strategisk nivå i kärnverksamheten.