Våra Tjänster

Tjänsteanalys och Tjänstekatalog

Introduktion Tjänsteanalys och Tjänstekatalog

Vi hjälper er att få ordning på er verksamhet och gör det möjligt att öka det värde den levererar.

Att definiera tjänster är en del av att kunna arbeta strategiskt med utveckling, förbättring och optimering i en värdebaserad verksamhet. Vi hjälper er att definiera och paketera de olika arbetsplatstjänsterna med tex tjänstebeskrivningar, tjänstekatalog, prismodeller, prissättning och servicenivåer.

img
Analys av tjänster i förvaltningen
Vårt arbete inom tjänsteutveckling handlar primärt om att hjälpa kunden skapa sig en bild av vilka tjänster som faktiskt utförs, dess kostnader och värde och vilka delar som saknas eller behöver förbättras.

En viktig komponent i förbättringsarbetet är mätning och mätbarhet. Bara genom att mäta före och efter en förändring kan vi se effekten av en potenitiell förbättring. Tillsammans med kunden går vi igenom alla tjänster och:

 • Tar fram metoder för mätning av tjänster, (frekvenser, kostnader, nöjdhet etc.)
 • Analyserar tjänster, värde och förbättringsmöjligheter för alla tjänster inom förvaltningsorganisationen.
 • Hittar processer som saknar korrekt och användbar struktur och där det finns värde att skapa en struktur för bättre kontroll.
 • Skapa en åtgärdsplan för förbättringsåtgärder och implementation för att påbörja resan mot en mer stabil tjänsteportfölj.
Våra tjänster

Vem behöver detta?

 • Organisationer som växer och expanderar.
 • Organisationer som har en förvaltning men behöver en större mognadsgrad i dess arbete
 • Organisationer som har utmaningar med att de interna servicetjänsterna som inte stödjer verksamheten fullt ut.


När kommer Vita in?

Att mappa och mäta tjänster är ett arbete som skall genomföras innan man startar en större förändringsprocess.


Framgångsfaktorer

 • Tjänstebeskrivningen är basen för ett effektivt arbete med mätning och värdering.
 • Tjänstebeskrivningen underlättar också förbättringsarbetet.
 • Tjänstebeskrivning är INTE detsamma som detaljerade instruktioner.

 • Tjänstekatalog
Tjänstekatalog

Tjänstekarta som start för tjänsteanalys.

Tjänstekatalog

Tjänstekatalogen är en del av både; en full Shared-Service-organisation och paketering av tjänster för en optimerad och värdebaserad förvaltning.

Vi analyserar och dokumenterar framtagning av tjänstekatalog, tjänstebeskrivningar, prismodeller, prissättningar och servicenivåer för existernade tjänster.