Våra Tjänster

Nya Arbetssätt

Introduktion Nya Arbetssätt

Vi hjälper till med att få nya arbetssätt att fungera och få kontoret i full drift efter en nyetablering eller en större förändring i arbetssätt.

Utmaningar med nya arbetssätt kan uppstå i olika situationer:

  • Vad som skulle vara ett lokalprojekt inkluderade ett aktivitetsbaserat kontor utan tillräckligt stark förankring.
  • Tillräcklig behovsanalys har inte gjorts innan man gjort förändringar i arbetssätt och för stora generaliseringar mellan olika arbetsgruppers arbetssätt skapar friktion i samspelet på kontoret.
  • Det finns ingen organisation redo som kan vidareutveckla användandet av kontoret när det väl är i drift efter ett förändringsprojekt.
img

Vägen till ett fungerande kontor är lång och kommer inte att lösas enbart med nya lokaler. För att få en fungerande arbetsplats med nya arbetssätt är det viktigt att förvaltningen kan säkerställa att kontoret verkligen stödjer arbetssättet. När nya arbetssätt införs tillsammans med lokalprojekt är detta ibland svårare än man förutsett och då kan man behöva ett projekt för att i efterhand skapa förvaltningsbarheten i de nya kontorslösningarna för att kunna utveckla kontoret vidare.

Det finns två aspekter i ett projekt som detta. Det ena är att steg för steg hitta förbättringsåtgärder där kontoret inte harmoniserar med verksamheten och addressera dessa. Den andra aspekten är att utveckla den organisation som i ett längre perspektiv ska hantera arbetsplaten.

Våra tjänster

Vem behöver detta?

  • Organisationer i förändring
  • Organisationer med nya komplexa kontorslösningar (tex aktivitesbaserat arbetssätt) som har stora utmaningar och missnöjda medarbetare
  • Organisationer som känner att de anpassat arbetssättet för att kontoret skall fungera och att det har negativa effekter på produktivitet


När kommer Vita in?

Efter det att man flyttat in i ett nytt kontor och kunnat få verklig erfarenhet av vad som fungerar och inte.


Framgångsfaktorer

Vad vill vi uppnå...?

  • Skapa en organisation som kan ta ett helhetsansvar för arbetsplatsen
  • Ge organisationen mandat att fatta strategiska beslut baserat på verksamhetens behov

  • Agila kontor
  • Analys
Agila kontor

Ett agilt kontor är ett kontor som kan stödja ett agilt arbetssätt genom att vara föränderligt.

Agila kontor

Ofta är det lätt att blanda ihop moderna kontorslösningar med agila kontorslösningar. Det huvudsakliga målet med ett modernt kontor (tex aktivitetsbaserade kontor) skall vara att stödja verksamheten, inte att förändra verksamheten efter kontoret.

För att kunna jobba agilt i verksamheten krävs ett kontor som stödjer att agilt och föränderligt arbetssätt. Men likt agila metoder är målet med agila kontor inte att försöka skapa en kontorslösning som skall kunna hantera alla behov. Målet är istället att skapa en organisation som effektivt kan anpassa kontoret efter verksamhetens föränderliga behov.

Om kontorslösningen inte är skapad efter verksamhetens behov eller effektivt kan förändras efter verksamheten när dess behov förändras, blir kontoret en belastning snarare än en tillgång.

Analys

Analys

Om nya aktivitesbaserade arbetssätt inte fungerar i hela organisationen kan man behöva göra en ny behovsanalys för organisationens användning av arbetsplatsen. Det är först efter inflytt som de verkliga implikationerna av beslut kommer fram. Först nu kan vi identifiera förbättringsåtgärder för hur kontoret bäst skall anpassas till verksamheten.