Våra Tjänster

House Management Genomlysning

Introduktion House Management Genomlysning

Vi hjälper organisationer att skapa en strategisk och agil förvaltning som får moderna kontor att "bara fungera" och så att operationella frågor inte hamnar på ledningsnivå.

Målet med en "House Management"-organisation är att skapa en övergripande funktion som kan ta ett helhetsansvar för arbetsplatsen. Hur man implementerar organisationen beror på ett antal faktorer;

 • Hur ser nuvarande organisationen och arbetssätt ut? Vad finns att bygga vidare på? Vad skall förstärkas och vad saknas?
 • Vad vill vi uppnå med den nya organisationen? Vad är målbilden och behoven i förhållande till arbetssätt och lokaler?
 • Hur kan vi ta oss dit och i vilken takt? En förändring kan genomföras på många olika sätt och varje sätt har sina för- och nackdelar.

img
Genomlysning

Det första steget är att genomföra en genomlysning av organisationen. Genomlysningen syftar till att hitta både målbild och bäst väg framåt och resulterar i både en långsiktig vision och en mer direkt steg-för-steg-plan att ta ställning till. En viktig komponent är att hela organisationen enas om målbilden och angreppsätt för att maximera värdet av projektet. Innan stora förändringar sker vill vi vara överens om relevansen i det vi skall göra och de insatser som krävs för att Ni ska lyckas ta Er dit.


Våra tjänster

Vem behöver detta?

 • Organisationer som ser ett behov av förändrade arbetssätt
 • Stora organisationer som i framtiden kommer att genomföra stora förändringsprojekt
 • Medelstora organisationer som önskar att kontorsförvaltningen kan ta ett större ansvar för att avlasta COO/CFO.


När kommer Vita in?

Det är vitigt att påbörja detta arbete i god tid innan större lokalprojekt startar för att kunna dra nytta av den strategiska organisatinen.


Framgångsfaktorer

Vad vill vi uppnå...?

 • En organisation som kan ta ett helhetsansvar för arbetsplatsen
 • Ge organisationen mandat att fatta strategiska beslut baserat på verksamhetens behov

 • Mognadstrappa
 • Införande
 • Interimsledning
Mognadstrappa

Det är viktigt att analysera inte bara vilken mognadsnivå organisationen har men också vilken nivå som är rimlig för att stötta verksamhetens behov

Mognadstrappa

Vi analyserar organisationen och dess processer enligt en mognadstrappa vi tagit fram specifikt för kontors- och fastighetsförvaltning.

Givet att vi vet var vi befinner oss på trappan, så kan vi diskutera hur vi lättast skall få organisationen att klättra uppåt och vilka aktiviteter som behövs för att ta dessa steg.

Införande

Det första steget i införandet är att göra en noggrann genomlysning av den existerande orgnisationen.

Införande

För införandet får ni hjälp och stöd för att bygga och utveckla processer enligt den gemensamma planen. Erfarenhet av liknande organisationer och de utmaningar en House Management-organisation ställs inför är viktiga komponenter för att leda förändringsarbetet. Våra konsulter hjälper till med att införa och leda de processer som behövs hela vägen och lämnar bit för bit över dem i organisationens händer.

Införande kan antingen ske som ett stort förändringsprojekt för att skapa en ny organisation, eller i form av stöd för små förändringssteg framåt i den befintliga.

Interimsledning

Interimsledning

En av våra stora styrkor är vår erfarenhet av att leda fastighetsförvaltning och kontor. Som en del i processförändringen kan vi kliva in i en existerande förvaltning eller skapa och leda en helt ny förvaltningsorganisation.

Förutom den direkta ledningen har vi alltid tillgång vår interna rådgivning och våra beprövade processer. Med dessa i ryggen kan vi relativt omgående komma igång med att forma den organisation som behövs.

Omfattningen på ett uppdrag som detta varierar ofta från 50% till heltid, beroende på storlek på organisation och vilken förändring som pågår.

Målet med ett interimsåtagande är alltid att skapa en tillräckligt stabil organisation med stabila processer för att kunna lämna över. Det är därför också naturligt att det ii interimsrollen ochså ingår att stödja rekryteringsprocessen för att hitta rätt person/personer att ta över.